รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำ R.O 3,000 ลิตร