แสดง 1 รายการ

#3.รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม(ทั้งระบบ ผลิตเพื่อจำหน่าย)ตามมาตรฐาน อ.ยทั้งระบบ)

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม6,000 ลิตร/วัน