แสดง 3 รายการ

#17.เครื่องล้างขวด20-24 หัว

เครื่องล้างขวด 24 หัว (มีปั๊ม)

#25.เครื่องอบฟิล์มแพคโหล

เครื่องอบฟิล์มหดแพคโหล